Balonky štěstí

10. prosince 2010 v 13:13
O B Č A N É P O Z O R ! H A S I Č I V A R U J Í ! Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících balónků. Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár. Proto Vám radíme Při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které jsou v návodech uvedeny: 1. Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní. 2. Balón vypouštějte pouze za bezvětří! 3. V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty. 4. Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují - např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod. 5. Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu. 6. Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách. 7. Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku. 8. Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně. 9. Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití! 10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
 

Okrsková soutěž v Kralicích na hané.

17. května 2010 v 15:39 |  Závody
Dne 15. května 2010 se uskutečnila okrsková soutěž 13. okrsku a náš sbor SDH Skalka se s družstvem mužů umístilo na ktásném 3. místě. Nějaké ty fotky naleznete v galerii pod názvem 2010. Další foto by jsme měli v průběhu doplnit.PF 2010

29. prosince 2009 v 11:09
Vše nejlepší do nového roku
přeje SDH Skalka.
 


Zábavy

28. července 2009 v 10:27
Dne 18. července se měla konat zábava pořádaná SDH Skalka. Jelikož díky nepřízni počasí se tato akce zrušila nový termín byl stanoven na 25. července 2009.
V tomto termínu se zábava již konala ale účast nebyla potěšující.
I když nepršelo, tak rtuť na teploměru se pohybovala kolem 10 stupňů celsia, což mělo nepříznivý vliv na konzumaci piva.
Nic méně v srpnu se bude konat poslední hasičská zábava tohoto léta a doufáme, že počasí bude příznivější a pařmenů se ukáže víc než na předešlých dvou akcích.
Přesný termín zábavy ještě uveřejníme v průběhu.

Další články


Kam dál